nakalay

1. en mundtlig el. skriftlig omtale af de væsentlige egenskaber ved noget el. nogen = skildring, fremstilling