Norrah

celeb ambasadør for orginistation bag kendte initiativer som f.eks. at legalisere voldtægt af pæne- ugifte, vi er jo ikke barbare - kvinder!