EU-Domstolen undsiger ‘familie-undskyldning’ i sag om ulovlig fildeling.

Tyske Michael Strotzer uploadede for otte år siden en lydbog til en pirat-tjeneste. Eller det gjorde nogen med adgang til Strotzers internet-forbindelse.

Michael Strotzer nægtede sig skyldig ved retten i Tyskland. Han forsvarede sig med, at andre – Strotzers forældre – boede på samme adresse og dermed også havde adgang til internettet.

Sagen frafaldt. Men nu har EU vurderet, at den forklaring ikke er nok i sig selv, skriver TorrentFreak.

Den anklagede kan ikke fraholdes ansvar udelukkende med henvisning til delt internet-forbindelse. Der skal flere detaljer på bordet, hvis den forklaring skal godtages, slår den nye EU-afgørelse fast.

Dermed kan netpirater i fremtiden ikke alene gemme sig bag forklaringer om retten til privatliv og delt internet.

Tidligere på året faldt der dom i en anden principiel rettighedssag – læs om det her.


Vis kommentarer (18)
Gravatar

#11 Bishop 1 år siden

#4
Du kan vælge at lægge ord i munden på mig for at forstærke dit argument, det hjælper dog ikke.

Jeg siger ingen steder at jeg hellere vil dømme uskyldige end fange en kriminel. Men hvis din bil (internet) er involveret i en kriminel handling hvor der er beviser imod dig, vil jeg mene det er op til dig at bevise din uskyld.

Der var beviser for at der blev oploaded via hans IP adresse, så skal han da også redegøre for hvad der er forgået.
Gravatar

#12 steadi07 1 år siden

#1 - De tørreste gennemgange af artikel 11 og 13, som jeg indtil videre har læst, er ikke skrækindjagende læsning, må jeg indrømme - men jeg læser gerne et par links, hvis du har nogle?

#5/6 - Bevisbyrden i straffesager er højere end i civile retssager. Derfor skal der mere til, at du kan dømmes for overtrædelser af straffeloven, end for overtrædelser af ophavsretsloven.

EU-Domstolens afgørelser er tit meget specifikke, og derfor kan muligheden for at skabe præcedens svinge meget. Jeg vil se afgørelsen fra den tyske domstol, når den engang foreligger.
Gravatar

#13 Mejse 1 år siden

#10 og det er en fin grund og et fint argument, men hvad er så alternativet, der forandre tingene til det bedre ? :)
Gravatar

#14 steadi07 1 år siden

Tilføjelse til #12 (Fordi jeg er for langsom til at nå det ellers).

De tyske regler tilsiger, at i det øjeblik, at ejeren af internetforbindelsen nægter ulovligheder ved at henvise til, at andre personer har haft adgang til samme forbindelse, så kan ejeren kun undslippe at være ansvarlig, hvis denne samtidig oplyser detaljer omkring tidspunktet for og arten af vedkommendes internetbrug. Da der er tale om et familiemedlem, så er det jf. de tyske regler ikke nødvendigt at oplyse nærmere detaljer - det er tilstrækkeligt at henvise til, at det er et familiemedlem.

Det er denne undtagelse, som EU-Domstolen mener ikke kan opretholdes *medmindre*, at rettighedshaveren i stedet rådede over et andet effektivt retsmiddel til at få anerkendt ejerens ansvar.

Det er sandsynligvis det sidste punkt, som kan få stor betydning - for hvis de tyske domstole vil, så kan de sikkert forstå det således, at udgangspunktet for internet-krænkelser af ophavsretten er omvendt bevisbyrde. Hvis ikke, så skal tyskerne nok finde en eller anden måde at lukke sagen på uden, at det bliver med al for stor betydning for resten af Tyskland.

(en anden mulighed for at undgå ansvar i tysk ophavsret lader til at være argumentet om, at internetforbindelsen ikke var sikker nok. Men det har Strotzer, ejeren af forbindelsen, ikke argumenteret for).
Gravatar

#15 OliverDK 1 år siden

#13 Denne dom forandrer jo ikke tingene til det bedre. Det er min pointe.

Det sagt - har jeg løsningen? Nej. Finder jeg det urimeligt at virksomheder ikke kan få ramt på skyldige? Ja naturligvis, men igen løsningen er ikke bare at vende 180 på en terklerken og sige "nu er det jeres tur" og her har i trumfkortet.

Hvis jeg endelige skulle komme med et forslag til forandring, ja så vil det være som jeg nævnte i mit oprindelige indlæg, at organet EU kommer ud og snuser til den virkelighed dens borgere lever i anno 2018.

Det forekommer altså som en hel naturlig del af folks liv anno 2018, at nogle deler deres forbindelse til højre og venstre når venner, familie, arbejdskolegaer, skolekammerater og andre besøgende kommer forbi.

Det er den virkelighed EU borgerne lever i og at gøre dem ansvarlig for brud på immaterielle rettigheder der kunne ske når familie, venner, arbejdskolleger, skolekammerater eller besøgende måske gør når de tildeles adgang til nettet er grotesk også selvom det blot er 1 ud af 10 gange det faktisk forholder sig sådan.

Helt ærligt - hvem siger faktisk til en arbejdskollega (måske overordnet) eksempelvis der lige vil hente nogle dokumenter fra virksomheden: "Nu har du vel ikke en torrent kørende i baggrunden jeg kan ende i problemer med?"

For slet ikke at nævne, at mange ældre jo ikke har den ringeste anelse om at disse "brud på immaterielle rettigheder" overhovedet er en ting. Hvor mange bedsteforældre har ikke børnebørn boende på ferie flere gange om året, hvor de naturligvis giver børnebørnene den kode, som deres internet operatør gav dem da deres net blev sat op.

Jeg kunne forsætte.

Og det er min pointe. Den her dom tager overhovedet ikke hensyn til disse millioner af virkeligheder som borgerne lever i anno 2018. Den giver derimod virksomhederne en "overtrumf" blot fordi en snotunge i Tyskland skulle agere smartass og dommerne og EU på dette område efter min mening er ude af trit med virkelighen anno 2018, som borgerne befinder sig i når "de lever deres helt almindelig hverdagsliv" hvor deling af nettet i forskellige situationer forekommer mere naturlig end at dele hæksaksen med naboen.

Ergo der må andre boller på suppen og EU tænketanken må igang og finde på noget opdateret lovgivning anno 2018.
Gravatar

#16 Mejse 1 år siden

#15 det er helt klart en problem stilling, men i sidste ende må man også bare tage ansvar for sin internet forbindelse, kan sagtens se hvad du mener, men det er jo så her sammenligninger kommer på banen, selvom de retsligt er irrelevante, for i sidste ende må man som ejer af noget man vælger at dele med andre, også tage ansvar.

kan klart se der er udfordringer og alt det, meeeeeen i sidste ende må man tage ansvar, og hvis man er i tvivl om man kan "stole" på dem man lader bruge ens netværk, burde man nok lade være, lidt ligesom at de fleste næppe ville låne deres bil, til en alkoholiker der sagde "jeg skal til fest" :)

men jo er enig i der er udfordringer :)

og helt enig i at det de har gang i nu ikke er en god løsning eller i det hele taget en løsning, kan dog heller ikke se noget reelt problem i det, meget af det er jo folk der ikke reelt har læst hvad det går ud på, eller konsekvenserne heraf og bare råber fordi det lyder farligt, lidt ligesom artikel 11 og 13 :)

men ja generelt ville en opdatering af diverse love være en god ide, i forhold til hvor anderledes tingene er idag end for bare 5 år siden med alt det her.
Gravatar

#17 OliverDK 1 år siden

#16 Jeg er enig i at folk har et personligt ansvar, men det ansvar ligger for mit vedkommende netop hos den person der bryder loven og ikke hos den borger der blot lever et normalt liv anno 2018.

Igen jeg finder bilanalogien irrelevant. Jeg kunne selv modargumentere med en analogi om en børnefamilie der giver en nær ven lov til at låne deres lukkede garage til opmagasinering af nogle møbler - uvidende for dem er møblerne stjålet og en dag står politiet og banker på - er familien medansvarlige for de stjålne møbler? Skal de straffes? Det har jo principielt været medvirkende til en kriminel handling. Jeg tror de fleste vil sige nej det virker søgt - det er vennen der er den ansvarlige.

Under alle omstændigheder ingen mennesker vil da spørge en nær ven - nu er møblerne vel ikke stjålet? Folk siger da: "Dem stiller du da bare i garagen Jens" eller det gør vi i hvert fald herude på landet ;).

Ligeså så spørg folk ikke da heller ikke en vær ven - nu downloader du vel ikke i baggrunden hvis jeg giver dig koden til mit net så du kan vise mig youtubevideoen af katte der er bange for agurker? Det er simpelt galimatias hvis vi skal nå dertil efter min mening.

Nå men igen ud til højre med analogier :P

Som jeg ser denne sag, så må EU altså i arbejdstøjet og følge trit og opdatere lovgivningen til at være tidsvarende i stedet for at komme halten bagefter med afgørelser som denne der kan have så fundamental indvirkning på dets borgere. Jeg må indrømme jeg finder det grotesk, at ellers lovlydige borgere der blot "lever deres ellers normale liv anno 2018" kan bringes i fedtefadet fordi de ikke lige var klar over en garanteret ukendt, for de fleste, principiel EU afgørelse havde fundet sted.

Men vi ender nok med at tale i ring her :P
Gravatar

#18 Mejse 1 år siden

#17 er helt enig, som sagt der er udfordringer, men altså så er det jo heller ikke værre, alle der låner andres netværk nu om dage, har jo som sådan også deres eget netværk i lommen, så måske er "det normale liv anno 2018" bare lidt små dumt :P

ej der er bestemt udfordringer, og vi er enige om der trænger til lovmæssige opdateringer, men man må jo stadig stå til personligt ansvar, og jo jeg har det ganske okay med at folk der opbevarer stjålne møbler for en ven får en bøde, og vennen så får den større straf ;)

Skriv ny kommentar: