Gravatar

#1 JimmyLarsenDamsgaard 11 måneder siden

Jeg har det svært med karakterer til film som denne, familiefilm, rom/com og des lige, hvor der i udgangspunktet ikke er, og ikke behøver være, ret meget dybde.

Nu fik denne 3 af 6, men kunne man, ret beset, have forventet mere?

3 af 6 til en popcorn gnasker, er i mine ører lidt at sige, den er som forventet.

Ikke at karakteren skulle være anderledes, det er sikkert hvad den fortjener...

Skriv ny kommentar: